Izinsuku zesonto (Days of the week)

Product code: F2-ZU


  • Sale
  • Regular price R 32.00


Information

Size: 320mm x 455mm 

Lamination: Encapsulated Lamination


Description

Full colour wall chart / poster depicting the seven days of the week.

  • Monday  " uMsombuluko "
  • Tuesday  " uLwesibili "
  • Wednesday  " uLwesithathu "
  • Thursday  " uLwesine "
  • Friday  " uLwesihlanu "
  • Saturday  " uMgqibelo "
  • Sunday  " iSonto "